SkattejuridikVad är rätt i skattejuridiken?

Skattejuridiken handlar om de rättsregler som styr beskattningen, allt från vad som skall stå i deklarationerna till hur en viss skattefråga avgörs av domstol.

En hel del skattefrågor har klara svar, andra inte. Rättsutvecklingen i Sverige, inom EU och internationellt gör att skatterätten är i ständig utveckling i en föränderlig värld.

Därför är forskning i skatterätt så intressant och viktig. Nya problem kräver nya svar.

Jag forskar och undervisar i skatterätt samt hjälper till att utreda svårare skatterättsliga frågor.

Anders Hultqvist

prenumerera Prenumerera på nyheter

Aktuellt

13 april 2017

Subsidiaritetsinvändning mot C(C)CTB

Sveriges riksdag gjorde, tillsammans med flera andra medlemsstaters parlament (Irland, Danmark, Holland, Malta, Luxemburg och i viss mån Storbrittannien), subsidiaritetsinvändning mot EU-förslaget om gemensamma regler för företagsbeskattningen (CCTB och CCCTB). En artikel om den svenska diskussionen har publicerats i Lexnova (ladda hem här).

11 december 2016

Skattedirektiv och subsidiaritetsprincipen

En ny artikel om Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) och subsidiaritetsprincipen finns nu publicerad i senaste numret av Skattenytt. Först moder-/dotterbolagsdirektivet, sedan ATAD och nu kommer förslag om en gemensam företagsskattebas - a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) - Det finns nu all anledning att ställa sig frågan var gränsen går: Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta eller EU:s rätt? Se Skattenytts hemsida eller ladda hem artikeln här.


10 december 2016

Skatt och Corporate Social Responsibility (CSR)

Med anledning av regeringens uppdrag till Skatteverket, att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras av företagens ledningar, har SKV för en månad sedan levererat sitt svar till regeringen (se här). I min kommentar i Blendow Lexnova har jag givit en bakgrund till diskussionen om CSR och skatt samt några inledande reflextioner om ambitionen att göra skattskyldighet till en CSR-fråga (se artikeln).

24 oktober 2016

Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen

En ny artikel i Skattenytt, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, finns nu publicerad i tidskriften och på dess hemsida Skattenytt.se, och kan även laddas hem här. Se även rapporten Hur vag får en skattelag va?

05 januari 2016

Taxpayers Rights

På IFA-kongressen i Basel i september 2015 var ett av huvudämnena The practical protection of taxpayers fundamental rights. På grundval av 40-talet nationalrapporter från hela världen hade generalrapportörerna fogat samman en detaljerad rapport med utgångspunkt i att skattebetalare har vissa fundamentala rättigheter och att de måste vara omsatta i praktiken för att vara något värda (det räcker inte med högtidliga proklamationer). I rapporten identifierades minimi-standard och "best practices". I en nyligen publicerad artikel i Svensk skattetidning har jag sammanfattat och kommenterat rapporten tillsammans med några övriga reflektioner från kongressen (ladda hem artikeln här).

 

<< Föregående sida | Nästa sida >>