SkattejuridikVad är rätt i skattejuridiken?

Skattejuridiken handlar om de rättsregler som styr beskattningen, allt från vad som skall stå i deklarationerna till hur en viss skattefråga avgörs av domstol.

En hel del skattefrågor har klara svar, andra inte. Rättsutvecklingen i Sverige, inom EU och internationellt gör att skatterätten är i ständig utveckling i en föränderlig värld.

Därför är forskning i skatterätt så intressant och viktig. Nya problem kräver nya svar.

Jag forskar och undervisar i skatterätt samt hjälper till att utreda svårare skatterättsliga frågor.

Anders Hultqvist

prenumerera Prenumerera på nyheter

Aktuellt

24 oktober 2016

Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen

En ny artikel i Skattenytt, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, finns nu publicerad i tidskriften och på dess hemsida Skattenytt.se, och kan även laddas hem här.

05 januari 2016

Taxpayers Rights

På IFA-kongressen i Basel i september 2015 var ett av huvudämnena The practical protection of taxpayers fundamental rights. På grundval av 40-talet nationalrapporter från hela världen hade generalrapportörerna fogat samman en detaljerad rapport med utgångspunkt i att skattebetalare har vissa fundamentala rättigheter och att de måste vara omsatta i praktiken för att vara något värda (det räcker inte med högtidliga proklamationer). I rapporten identifierades minimi-standard och "best practices". I en nyligen publicerad artikel i Svensk skattetidning har jag sammanfattat och kommenterat rapporten tillsammans med några övriga reflektioner från kongressen (ladda hem artikeln här).

18 november 2015

Hur vag får en skattelag va?

I går publicerades en studie om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen och dess betydelse för skatterätten i en rapport som presenterades vid ett seminarium hos Svenskt Näringsliv (ladda hem rapporten här).

22 juni 2015

Missbruksbestämmelse i moder-/dotterbolagsdirektivet

Den 27 januari 2015 kom ett nytt EU-direktiv om att medlemsstaterna ska företa de ändringar i nationell lagstiftning som behövs för att förhindra missbruk av förmånerna i moder-/dotterbolagsdirektivet. I april kom ett förslag till svensk implementering - i korthet att låta skatteflyktslagen även omfatta kupongskatten - som nu varit ute på remiss i maj.

Förslaget har kommenterats i min artikel i Lexnova, Expertkommentar, Skatterätt, maj 2015 (ladda ner här).


 

<< Föregående sida | Nästa sida >>